CARRETONS ELEVADORS

Inicio: viernes, 17 de marzo de 2017

Volver a Cursos

Nombre


CARRETONS ELEVADORS

Código


Objetivo


Els conductors han d'estar en possessió d'un certificat que acrediti la formació específica de prevenció de riscos laborals, d'acord amb allò que preveu l'article 19 de la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals.

Plazas


20

Fecha de Inicio y Finalizacion


De 17/03/2017 a 18/03/2017

Duración


10 HORES

Organiza


ACADÈMIA L'ESCOLA D'ALMENAR 973771377 - INFO@LESCOLA.ES

Precio


100€ (bonificables)

Contenido


Els cursos consten d’una part teòrica i una part pràctica.. El curs inclou una assegurança individual.

El carnet obtingut garanteix els coneixements de seguretat i les condicions psicològiques (certificat del metge) adequades per a la conducció i manipulació, d’acord amb la legislació vigent.

Per realitzar el curs de conductor manipulador s’ha de tenir 18 anys.
Normativa comunitària i espanyola
Manutenció
Paletització de la càrrega
Carretilles de manutenció automotora i manual
Sistema d'elevació
Plataformes de treball en carretons elevadors
Estabilitat de la càrrega
Seguretat i prevenció de riscos
Normes bàsiques per a la utilització segura del carretó
Normes d'utilització
Manteniment

HORARI: 19:00 A 23:00 I DISSABTE DE 08:00 A 14:00