Aplicador i Manipulador de productes fitosanitaris

Inicio: lunes, 6 de marzo de 2017

Volver a Cursos

Nombre


Aplicador i Manipulador de productes fitosanitaris

Código


Objetivo


Aquest curs està dissenyat per donar resposta formativa als professionals del sector agrari que estan obligats a obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell bàsic.  Adquirir els criteris necessaris per a realitzar una pràctica fitosanitària correcta  Adonar-se de les conseqüències que pot comportar una incorrecta manipulació i/o aplicació dels productes fitosanitaris, tant per a la pròpia salut com per a la d'altres persones, com també per a la conservació del medi ambient  Assolir els coneixements bàsics que permetin superar la prova per a l'obtenció del carnet de manipulador de productes fitosanitaris, nivell bàsic

Plazas


25

Fecha de Inicio y Finalizacion


De 06/03/2017 a 16/03/2017

Duración


25

Organiza


ACADÈMIA L'ESCOLA ALMENAR 973771377 - INFO@LESCOLA.ES

Precio


150 TAXES INCLOSES

Contenido


1. Introducció: Els enemics dels conreus
2. Plaguicides: descripció i generalitats
3. L’etiqueta dels envasos dels productes fitosanitaris
4. Perills derivats de la utilització de productes fitosanitaris
5. Perillositat dels plaguicides per a la salut
6. Mesures preventives i protectores en l’ús de plaguicides
7. Principis de traçabilitat. Requisits en matèria d’higiene dels aliments i dels pinsos
8. Normativa legal
9. Pràctica fitosanitària correcta
10. Aplicació de plaguicides. Maquinària de tractaments
11. Pràctica presencial de regulació d’equips de tractaments

Pràctiques presencials de regulació d'equips de tractaments. Examen final.

Documentos

Nombre Acción
PROGRAMA DEL CURS
Descargar