Cursos de Formación

Oferta de Cursos de Formación de la Agencia de Colocación

Nombre Familia Área Inicio Fin Duración
Prevenció i maneig de la sanitat de l'agroecosistema
Realitzar les operacions de maneig, manteniment, producció i recol·lecció de cultius en una explotació agrícola ecològica, aplicant criteris de qualitat, sostenibilitat i rentabilitat, compliment amb la legislació d'agricultura ecològica, de control de qualitat i de prevenció de riscos laborals vigents
17/05/2017 27/06/2017 150 Ver curso
Mecanització i instal·lacions agràries
Mòdul MF0526_2 Mecanització i instal·lacions agràries d'Agricultura Ecològica
04/04/2017 16/05/2017 120 Ver curso
Atenció Sociosanitària a les persones en el domicili
Ajudar en l'àmbit sociosanitari en el domicili a les persones amb especials necessitats de salut física, psíquica i social, aplicant les estratègies i procediemtns més adequats per mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.
03/04/2017 01/09/2017 620 hores Ver curso
Club de Feina - Marca personal. Entrevistes laborals.
Marca personal. Entrevistes laborals. En què esns diferenciem d'altres candidats? Quina és la nostra marca personal? Taller encarat a l'autocneixement de les competències professionals i tècniques de comunicació
23/03/2017 23/03/2017 2 hores Ver curso
Curs CAP 35 h. Formació Contínua
Obligatori per a conductors de mercaderies i viatgers
20/03/2017 28/03/2017 35 hores Ver curso
CARRETONS ELEVADORS
Els conductors han d'estar en possessió d'un certificat que acrediti la formació específica de prevenció de riscos laborals, d'acord amb allò que preveu l'article 19 de la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals.
17/03/2017 18/03/2017 10 HORES Ver curso
Club de feina - Com fer un currículum per què sigui vist per l'empresa.
Com fer un currículum per què sigui vist per l'empresa. Anàlisi d'errors freqüents, pautes bàsiques, tipus de currículum. Currículum creatiu.
16/03/2017 16/03/2017 2 hores Ver curso
Club de Feina - Creure es crear, si es vol es pot.
Anàlisi de com es busca feina en l'actualitat a diferència de com es buscava abans. Descripció dels recursos del territori.
09/03/2017 09/03/2017 2 hores Ver curso
Aplicador i Manipulador de productes fitosanitaris
Aquest curs està dissenyat per donar resposta formativa als professionals del sector agrari que estan obligats a obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell bàsic.  Adquirir els criteris necessaris per a realitzar una pràctica fitosanitària correcta  Adonar-se de les conseqüències que pot comportar una incorrecta manipulació i/o aplicació dels productes fitosanitaris, tant per a la pròpia salut com per a la d'altres persones, com també per a la conservació del medi ambient  Assolir els coneixements bàsics que permetin superar la prova per a l'obtenció del carnet de manipulador de productes fitosanitaris, nivell bàsic
06/03/2017 16/03/2017 25 Ver curso
Club de Feina - A la carta. Masterclass oberta.
A la carta. Masterclass oberta. Preguntes breus i respostes concretes. Pregunta el que vulguis a l'orientadora!
02/03/2017 02/03/2017 2 hores Ver curso
Aplicador i manipulador de productes biocides d'ús ramader
Entendre la importància de conèixer la normativa aplicable a la producció de la seva granja, i que comporta el seu incompliment. Conèixer els tipus de plagues més freqüents a l'explotació ramadera i els diferents mètodes i sistemes de control. Conèixer les principals zoonosis existents i el tipus de bestiar que les transmet. Identificar i registrar els diferents productes zoosanitaris que pots aplicar als animals i al seu entorn. Conèixer el Registre Oficial d'Establiments i Serveis Biocides (ROESB), quina és la seva finalitat i qui té l'obligació d'estar-hi inscrit. Saber elaborar i aplicar un programa correcte de bioseguretat i higiene a l'explotació.
20/02/2017 01/03/2017 25 Ver curso
Mecanització i instal·lacions agràries. Agricultura.
Mecanització i instal·lacions agràries.
25/05/2016 28/06/2016 120 Ver curso
Curs de Monitor/a de menjador
A QUI ES DIRIGEIX? El curs està adreçat especialment a totes les persones que volen treballar o que treballin actualment en l'àmbit de l'educació com a monitor de menjador i vulguin adquirir les eines per intervenir de forma adequada davant de cada situació (oci, petits conflictes, hàbits alimentaris, primers auxilis, etc). SORTIDES PROFESSIONALS El monitor de menjador pot treballar en escoles d'educació infantil, primària i secundària. En moltes ocasions qui el contracta és una empresa de serveis externa que presta el servei a l'escola o bé a l'AMPA (Associació de mares i pares d'alumnes).
20/05/2016 04/06/2016 20-21, 27-28 de maig i 3-4 de juny. 30 hores Ver curso
CURS CAP 35 H. Formació Contínua
El nou reglament obliga els conductors professionals de tots el països de la Unió Europea a obtenir una formació professional del CAP, per tant és un curs obligatori per a tots els conductors de mercaderies i/o viatgers.
15/04/2016 30/04/2016 35 Ver curso